FAQ‎ > ‎

Tôi muốn ngăn chặn việc cắm USB vào máy tính ?

đăng 01:52, 2 thg 11, 2009 bởi Cuuhomaytinh Hà Nội

- Nhấn Start, sau đó nhấn Run.

- Đánh regedit sau đó nhấn OK.

- Vào: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor

- Ở cửa sổ bên phải, kích đúp Start.


- Thay đổi giá trị trong hộp bằng 4 sau đó nhấn OK.

- Thoát khỏi Registry Editor.


phạm vi áp dụng :

*
Microsoft Windows XP Home Edition
*
Microsoft Windows XP Professional
*
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
*
Microsoft Windows 2000 Professional Edition
*
Microsoft Windows 2000 Server
*
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
*
Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition


==> Nếu ổ đĩa USB chưa được cài đặt trên máy tính

Trong trường hợp này bạn chỉ định người dùng hoặc từ chối nhóm ở các file dưới đây:

• %SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
• %SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf

Khi thực hiện như vậy, người dùng không thể cài một ổ USB vào máy tính. Để chỉ định một người dùng mới hoặc từ chối nhóm trong file Usbstor.pnf và Usbstor.inf bạn thực hiện theo các bước sau:

1. Vào Windows Explorer, sau đó vào thư mục %SystemRoot%\Inf.

2. Kích chuột phải vào file Usbstor.pnf sau đó kích Properties.

3. Chọn tab Security.

4. Trong danh sách Group or user names, nhấn người dùng hoặc nhóm mà bạn muốn thiết lập sự từ chối.

5. Trong danh sách Permissions for UserName or GroupName, nhấn để chọn check box Deny bên cạnh Full Control, sau đó kích OK.

Chú ý bổ sung thêm tài khoản hệ thống vào danh sách từ chối (Deny).

6. Kích chuột phải vào file Usbstor.inf, sau đó kích Properties.

7. Chọn tab Security.

8. Trong danh sách Group or user names, kích vào người dùng hay nhóm bạn muốn thiết lập sự hạn chế.

9. Trong danh sách Permissions for UserName or GroupName, chọn check box Deny bên cạnh Full Control, sau đó kích OK.
Comments