FAQ‎ > ‎

Regedit/Task Manager thì nó ghi dòng chữ " Regedit/Task Manager is disabled by the administrator

đăng 10:55, 2 thg 5, 2010 bởi Cuuhomaytinh Hà Nội

Họ và Tên

xxx

E-mail

[email protected]

Nội dung câu hỏi

Em đã chèn file Explorer.exe vào vị trí cũ của nó ở windows rùi click vô nó thì nó hiển thị lại desktop,taskbar.v.v.Nhưng khi chạy tệp Regedit/Task Manager thì nó ghi dòng chữ " Regedit/Task Manager is disabled by the administrator".Khi shut down & mở lại máy thì nó mất taskbar & desktop là sao ? Các anh giúp em với

Mức độ ưu tiên

5


Dừng ngay việc cố gắng sửa Registry để hồi phục, vì nếu là Virus lây file, bạn có chỉnh cũng bằng thừa càng cố vọc càng nhiễm nặng.
các dấu hiệu trên cho thấy máy tính đang bị nhiễm virut và chưa diệt xong.

B1
đảm bảo hệ thống sạch sau khi quét bằng KIS 2010 bản trial
B2 phục hồi Explorer.exe như cách đã hướng dẫn
B3 phục hồi
Registry bằng các cách sau

Cách 1: Vào Start ~> Run ~> copy đoạn lệnh sau rồi paste vào rồi Enter :
REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f

Cách 2: Vào Registry Editor để chỉnh sửa: (Start -> Run -> gõ vào regedit rồi bấm Enter)
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies\ System

Tìm khóa DisableTaskMgr bên phải và thay đổi giá trị thành 0.

Cách 3: Còn nếu sợ làm sai thì copy đoạn code này rồi save thành file có định dạng là .reg rồi chạy file này.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System]
“DisableTaskMgr”=dword:00000000

Cách 4: Cuối cùng là dùng Group Policy Editor (chính sách nhóm)
Start ~> Run ~> nhập vào gpedit.msc rồi OK.
Tìm theo: Administrative Templates ~> System ~> Ctrl+Alt+Delete Options ~> Remove Task Manager.
Double click vào Remove Task Manager rồi thiết lập là Not Configured
Comments