FAQ‎ > ‎

Máy vừa vào welcome thì logoff ngay lập tức ?

đăng 12:10, 13 thg 11, 2009 bởi Cuuhomaytinh Hà Nội   [ cập nhật 20:58, 16 thg 1, 2010 bởi VŨ HẦU PHAN ]

Khắc phục tình trạng máy không logon vào Windows do dính Virus.
Nếu bạn thạo boot thì:
1. Boot từ CD Hirent Boot

2. Chọn File Manager

3. Chọn Windows 98 mini

4. Vào thư mục C:\Windows xóa file userinit.exe

5. Vào thư mục C:\Windows\system32 xóa file system.exe

6. Vào thư mục C:\Windows\system32 chép File userinit.exe vào thư mục C:\Windows

7. Chọn Restart lại máy tính

8. Đăng nhập Windows bình thường

9. Vào mục Run > Regedit

10. Chọn vào [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

11. Sửa đường dẫn tại khóa Userinit là: C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

Như sau:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Userinit"="C:\\WINDOWS\\system32\\userinit.ex e"
Comments