FAQ‎ > ‎

Làm thế nào để biết máy tính bị virus xâm nhập?

đăng 03:25, 8 thg 7, 2009 bởi Cuuhomaytinh Hà Nội
Hiện tượng thường gặp khi bị virus xâm nhập:
 • Máy tính bị chậm đi.
 • Hiện các popup quảng cáo gây khó chịu.
 • Mất checkbox để hiển thị các file hệ thống.
 • Không vào được chế độ safe mode của Windows.
 • Có thể bị sập toàn bộ mạng LAN (không truy cập vào Internet được).
 • Xuất hiện một chương trình mạo nhận là AntivirusXP, tự động quét virus và yêu cầu đăng kí sử dụng, cập nhật, xuất hiện các cảnh báo virus (giả) liên tục.
 • Màn hình nền desktop bị thay bởi màn hình xanh cảnh bảo: "Warning! Spyware detected on your computer. Install an antivirus or spyware remover to clean your computer!"
 • Xuất hiện screensaver có dạng màn hình dump chuẩn của windows khi máy để khoảng 10 phút mà không sử dụng.
 • Không chạy được các chương trình Task Manager, Windows Firewall, sửa registry.
 • Mất các tùy chọn trong menu Folder Options, không hiện được các file có thuộc tính ẩn.
 • Vào Yahoo Messenger một lúc thì bị thông báo Send/Don't Send và không sử dụng được.
 • Không sử dụng được một số chương trình Antivirus, một vài tiện ích của Windows và một vài chương trình khác.
Nguy cơ:
 • Lấy cắp thông tin cá nhân.
 • Cài thêm virus/spyware vào hệ thống.
 • Bị Hacker chiếm quyền điều khiển từ xa.
 • Làm giảm mức độ an ninh của hệ thống.
 • Bị ăn cắp mật khẩu tài khoản Game Online.
Cách thức lây nhiễm:
 • Phát tán qua trang web.
 • Lây qua các file thực thi.
 • Tự động lây nhiễm vào USB.
 • Do trojan khác download về.
 • Phát tán qua các tài nguyên chia sẻ mạng nội bộ.
 • Giả mạo Gateway để phát tán link độc có chứa virus.
Cách phòng tránh:
 • Không nên mở các liên kết lạ nhận đựơc qua Yahoo Messenger.
 • Không nên mở ổ USB bằng cách nháy kép vào biểu tượng ổ đĩa.
 • Không nên mở file đính kèm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các file có đuôi .exe .com .pif và .bat.
 • Không nên vào các trang web cung cấp các phần mềm crack, hack, các trang web đen, độc hại
 • Không nên mở file đính kèm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các file có đuôi .exe .com .pif và .bat.
 • Không nên share full các ổ đĩa, thư mục trong mạng nội bộ, nên đặt password truy cập nếu muốn chia sẻ quyền sửa và tạo file.
Comments