FAQ‎ > ‎

Em cần thay Ram , nên mua Ram nào đây ?

đăng 22:20, 8 thg 11, 2009 bởi Cuuhomaytinh Hà Nội

Em cần thay Ram , nên mua Ram nào đây ?

Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 63-0311-000010-00101111-041807-945GC$… DATE: 04/18/07 16:40:38 VER: 08.00.10
Motherboard Name Unknown

Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s

Memory Bus Properties
Bus Type Dual DDR2 SDRAM
Bus Width 128-bit
DRAM:FSB Ratio 8:6
Real Clock 267 MHz (DDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 8533 MB/s

Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Direct Media Interface


Main của bạn có hỗ trợ cho cả SD RAM và DD RAM 2.
Nếu bạn dùng DD RAM 2 (Cho phù hợp, giá thành lại mềm hơn nhiều so với SD)
BUS của ram nên chọn <= 800 MHz là OK
Comments