Hướng dẫn sử dụng phần mềm TEAM VIEWER

đăng 05:04, 9 thg 12, 2010 bởi Minh Trần

Nhấn vào đây để tải phần mềm về máy tính

Hướng dẫn sử dụng phần mềm TEAM VIEWER

Bước 1: Chạy file TeamViewer_Setup để cài đặt, chọn Next

Chọn I accept the terms..., chọn Next

Chọn Client mode installation..., chọn Next

Chọn  Next

Chọn  Install

Chọn  Next...

Chọn  Finish...

Chương trình TeamView sẽ được khởi động:

    + Nhập vào số ID của Parner Details...
    + 
Chọn REMOTE SUPPORT...
    + 
Chọn Connect to Partner...
    + 
Nhập vào Password... (4 chữ số)
    + Tiến hành thao tác cài đặt trực tuyến

Comments